Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Udbetaling af diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere beskattes som B-indkomst, og der skal ikke indeholdes A-skat, jf. KSL § 45, stk. 1, og KSLbek. § 19, nr. 4. Skat og bidrag opgøres af Skatteforvaltningen på grundlag af oplysningsskemaet og opkræves sammen med årsopgørelsen, jf. KSL § 49 B, stk. 2.