Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en vurdering (H.A.1.1)
  • Vurderingspligtige ejendomme og ejendomme, der er undtaget fra vurderingspligten (H.A.1.2)
  • Vurderingsterminen (H.A.1.3)
  • Vurderingsenheden (H.A.1.4).

Bemærk væsentlige lovændringer

Den 20. december 2013 vedtog Folketinget lov nr. 1635 af 26. december 2013 om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven. Loven trådte i kraft 1. januar 2014.

Efterfølgende har Folketinget vedtaget lov nr. 1535 af 27. december 2014 om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i 2015 og 2016), der trådte i kraft den 1. januar 2015.

Efterfølgende har Folketinget vedtaget lov nr. 61 af 16. januar 2017, der er trådt i kraft den 19. januar 2017. Loven medfører, at 2011-vurderingen af ejerboliger videreføres yderligere ét år, således at 2011-vurderingen tillige bliver en 2017-vurdering. Denne vurdering vil være gældende, indtil der vil blive foretaget vurderinger med det nye vurderingssystem i 2018. Loven medfører endvidere, at 2012-vurderingen af erhvervsejendomme m.v. videreføres yderligere ét år, således at 2012-vurderingen tillige bliver en 2018-vurdering. Denne vurdering vil være gældende, indtil der vil blive foretaget vurderinger med det nye vurderingssystem i 2019.

 

Vedtagelsen af disse ►tre◄ love betyder, at de lovregler vedrørende ejendomsvurdering, der er beskrevet i dette afsnit (H.A), kun indirekte er gældende for ejendomsvurderinger for henholdsvis 2013 og 2014 og 2015 og 2016 og 2017 og 2018.

Se afsnit H.A.1.1.3