Østre Landsrets dom af 2. februar 2004, 20. afdeling B-3390-97

Parter

H1 A/S under konkurs v/kurator advokat Finn Jørgensen
(Kammeradvokaten v/advokat Jacob Pinborg)

mod.

1) A
(advokat Leo Jantzen)
2) B
(advokat Leo Jantzen)
3) C
(advokat Leo Jantzen)
4) D
7) E
(advokat Lars Henriksen)
8) G2 Invest ApS
(advokat Klaus Busk)
9) J
(advokat Leo Jantzen)
11) L
(selv)
12) F1-Bank
(advokat Leif Lund-Andersen v/adv. Knud-Erik Kofoed)

Adcitationssag I

1) A
2) B
3) C
4) E
5) J

mod

adcit. 1) R1 Statsautoriserede Revisorer A/S
adcit. 2) Statsaut. revisor NF
adcit. 3) Statsaut. revisor MH
adcit. 4) Advokaterne R2 I/S
adcit. 5) Advokat TL
adcit. 6) R3 I/S
adcit 7) Advokat SG

Adcitationssag II

D

mod

adcit. 9) R1 Statsautoriserede Revisorer A/S
adcit. 10) Statsautoriseret revisor NF
adcit..11) Statsautoriseret revisor MH
adcit. 12) Advokaterne R2 I/S
adcit. 13) Advokat TL
adcit. 14) R3 I/S
adcit. 15) Advokat SG

Adcitationssag III

F1-Bank

mod

adcit. 8) M

Afsagt af landsdommerne

landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Teilmann og Tine Vuust (kst.)

Landsretten bestemte jf. retsbog af 13.10.03, at sagsøger H1 A/S under konkurs v/kurator advokat Finn Jørgensen, inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgte 8, G2 Invest ApS betaler 25.000 kr.

Sagen sluttet.

Retten hævet.