Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, at pensionsopspareren kan få en invalidesum fra en invalidesumsforsikring, der er tilknyttet en aldersforsikring eller - opsparing.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetaling af invalidesum
  • Ingen afgift ved udbetaling

Udbetaling af invalidesum

Reglerne er de samme som de regler, der gælder for invalidesum knyttet til de hidtil fradragsberettigede kapitalpensionsordninger. Se derfor afsnit C.A.10.2.5.4.3 om udbetaling af en sådan invalidesum.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.5.1.4 om invalidesumsforsikringer.

Ingen afgift ved udbetaling

Udbetalinger af invalidesum fra en aldersforsikring eller - opsparing er afgiftsfri og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se PBL § 25 A, stk. 1, og PBL § 25, stk. 1, nr. 5.