Dato for udgivelse
15 jun 2004 10:01
SKM-nummer
SKM2004.256.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-306-00486
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told
Emneord
Provianteringsvirksomhed, skibe, fly, toldfrie, afgiftsfrie, butikker, lufthavne, momsfritagelse, ophævelse
Resumé
Momsfritagelsen for leveringer til provianteringsvirksomheder ophæves fra den 1. juli 2004. Der sker ingen ændringer for leveringer til skibe, fly eller told- og afgiftsfrie butikker i lufthavne.
Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 16
Toldloven § 56, stk. 1
Lov nr. 356 af 19. maj 2004, § 1, nr. 9
Lov nr. 356 af 19. maj 2004, § 2, nr. 1

Henvisning

Momsvejledningen 2004-2, afsnit I.1.10

Henvisning
Toldvejledningen 2004-2 A.13.5
Henvisning

Toldvejledningen 2004-2 D.2.

Momsfritagelsen for leveringer af proviant og andre fornødenheder til provianteringsvirksomheder ophæves fra 1. juli 2004.

Ophævelsen har betydning for leveringer til provianteringsvirksomheder, der rent faktisk gennemføres den 1. juli 2004 eller senere. Provianteringsvirksomhederne vil have fradragsret for leveringer gennemført den 1. juli 2004 eller senere efter momslovens almindelige regler.

Der sker ingen ændring i reglerne for leveringer af proviant og andre fornødenheder til skibe eller fly til brug om bord eller til salg til passagerer mv. i overensstemmelse med toldlovens regler.

Der sker heller ikke ændringer i reglerne for leveringer til butikker i toldlufthavne.

Reglerne for godtgørelse eller fritagelse for punktafgifter ved tilførsel til provianteringsvirksomheder ændres ikke.