Der skal ske regulering af den fradragsberettigede købsmoms, hvis der sker ændringer i anvendelsen efter anskaffelsen af investeringsgodet. Se ML § 43, stk. 1. Det, der reguleres, er købsmomsen, som virksomheden tidligere har fået eller ikke fået fradragsret for.

Reguleringen sikrer, at fradragsretten, i stedet for kun at afspejle godets brug på anskaffelsestidspunktet, tilpasses eventuelle ændringer i investeringsgodets brug inden for en bestemt periode, den såkaldte reguleringsperiode.

Regulering omfatter kun de investeringsgoder, som er nærmere defineret i ML § 43, stk. 2, og reguleringsperiodens længde afhænger af hvilket investeringsgode, der er tale om, jf. ML § 44.

Regulering skal ske både ved ændret brug i virksomheden af det pågældende gode og ved salg eller overdragelse, herunder udtagning, af godet. Se ML § 43, stk. 3. Regulering kan medføre både et større og et mindre fradrag.

Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.