Indhold

Dette afsnit beskriver kompenserende fradrag ved udtagningsbeskatning, se ML § 37, stk. 3 og fuldt fradrag for varer indkøbt med delvis fradragsret, se ML § 37, stk. 4. Dette afsnit beskriver desuden forpligtelsen til at regulere for tidligere fratrukket købsmoms af investeringsgoder, og mulighed for tilbagebetaling af moms til virksomhederne, når et investeringsgode anskaffet uden ret til fradrag senere anvendes til momspligtige formål, se ML §§ 43 og 44. Endelig beskrives regulering af fradrag ved betinget rabat mv., se ML § 27, stk. 4 og 5.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om regulering af fradrag ML §§ 37, stk. 3 og 4 samt 43 og 44 (D.A.11.7.1)
  • Kompenserende regulering af fradrag ved udtagning ML § 37, stk. 3 (D.A.11.7.2)
  • Regulering fra delvis fradrag til fuldt fradrag ML § 37, stk. 4 (D.A.11.7.3)
  • Regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44 (D.A.11.7.4)
  • Regulering af fradrag ved betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse ML § 27, stk. 4 og 5 (D.A.11.7.5).

Se også

Reglerne om udtagningsmoms, som også har til formål at regulere foretagne fradrag, er beskrevet i afsnit D.A.4.3 om andre momspligtige transaktioner ML § 5. Reguleringen sker nemlig ved at udtagningen sidestilles med en momspligtig leverance.