åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.4.4 Særlige regler for delvis fradragsret for moms ved fast ejendom ML § 39 og ML 40, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler for opgørelsen af delvis fradragsret for moms ved fast ejendom, der anvendes til både momspligtige og momsfrie formål eller til private formål. Se ML § 39 og ML § 40, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.21.3.4.6 om fradragsret for moms ved byggeri for egen regning.