Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke beløb som ikke indgår i omsætningen ved beregningen af delvis fradragsret efter ML § 38, stk. 1.

Afsnittet indeholder: