åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.4.2 Indkøb, der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter ML § 38, stk. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om indkøb der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter (D.A.11.4.2.1)
  • Opgørelse af omsætning ved beregning af fradragsprocenten (D.A.11.4.2.2)
  • Sektorisk opdeling (D.A.11.4.2.3).