åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.4.2.2.5 Beløb, som udgør omsætning, men holdes uden for beregning af fradragsprocenten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke beløb som ikke indgår i omsætningen ved beregningen af delvis fradragsret efter ML § 38, stk. 1, selvom beløbene anses for vederlag for en leverance og medregnes til den afgiftspligtige persons momsgrundlag i regnskabsåret, enten som momspligtig eller momsfri omsætning.

Afsnittet indeholder:

Se også