åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.4.2.2 Opgørelse af omsætning ved beregning af fradragsprocenten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet beskriver opgørelsen af den samlede omsætning, af den momspligtige omsætning, dvs. den fradragsberettigede omsætning, og af den momsfrie omsætning, dvs. den ikke-fradragsberettigede omsætning, ved beregningen af fradragsprocenten i ML § 38, stk. 1, for delvis fradragsret for indkøb, der vedrører både momspligtige og momsfritagne transaktioner.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • D.A.11.4.2.1 om beregningen af fradragsprocenten (ML § 38, stk. 1)
  • D.A.21.3.4.6.6 om opgørelse af delvis fradragsret i byggevirksomheder, som har både momspligtig og momsfri omsætning.