åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.4 Delvis fradragsret" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om delvis fradragsret for moms af indkøb af varer og ydelser, som både benyttes til virksomhedens fradragsberettigede formål efter ML § 37, og til andre formål fx til virksomhedens momsfri leverancer efter ML § 13, til aktiviteter, som falder uden for momslovens anvendelsesområde, til private formål eller til formål, hvor der ikke er fradragsret efter ML § 42, stk. 1.

Desuden beskrives de særlige fradragsregler for bygninger og anden fast ejendom efter ML § 39 og § 40, stk. 1, og vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton efter ML § 41.

Afsnittet indeholder: