Indhold

Afsnittet beskriver opgørelsen af den samlede omsætning, af den momspligtige omsætning, dvs. den fradragsberettigede omsætning, og af den momsfrie omsætning, dvs. den ikke-fradragsberettigede omsætning, ved beregningen af fradragsprocenten i ML § 38, stk. 1, for delvis fradragsret for indkøb, der vedrører både momspligtige og momsfritagne transaktioner.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • D.A.11.4.2.1 om beregningen af fradragsprocenten (ML § 38, stk. 1)
  • D.A.21.3.4.6.6 om opgørelse af delvis fradragsret i byggevirksomheder, som har både momspligtig og momsfri omsætning.