Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om indkøb der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter (D.A.11.4.2.1)
  • Opgørelse af omsætning ved beregning af fradragsprocenten (D.A.11.4.2.2)
  • Sektorisk opdeling (D.A.11.4.2.3).