Indhold

Afsnittet beskriver de fradragsmæssige konsekvenser af, at der konstateres enten misbrug eller svig.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.13.9 om solidarisk hæftelse i momskarrusel (ML § 46, stk. 10 og 11).