åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.1.4 Momsen skal være korrekt opkrævet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at der ikke er fradragsret for momsbeløb påført en faktura i modstrid med momslovens regler. Derudover beskriver afsnittet mulighederne for, at fakturaudsteder eller fakturamodtager kan få den ikke korrekt fakturerede salgsmoms tilbage fra Skattestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

I visse tilfælde er der ikke fradragsret, selvom betingelserne for fradragsret formelt set er opfyldt. Se afsnit D.A.11.1.5 om fradragsret ved misbrug og svig.

Se også

  • "Uretmæssigt opkrævede momsbeløb" i afsnit A.B.3.3.1.2 Faktureringspligten og afsnit D.A.13.6 om fejlagtigt faktureret moms.
  • afsnit D.A.11.1.6 om ML § 37, stk. 2, om hvilke typer af moms, der kan fradrages.