Indhold

Dette afsnit beskriver, at der ikke er fradragsret for momsbeløb påført en faktura i modstrid med momslovens regler. Derudover beskriver afsnittet mulighederne for, at fakturaudsteder eller fakturamodtager kan få den ikke korrekt fakturerede salgsmoms tilbage fra Skattestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

I visse tilfælde er der ikke fradragsret, selvom betingelserne for fradragsret formelt set er opfyldt. Se afsnit D.A.11.1.5 om fradragsret ved misbrug og svig.

Se også

  • "Uretmæssigt opkrævede momsbeløb" i afsnit A.B.3.3.1.2 Faktureringspligten og afsnit D.A.13.6 om fejlagtigt faktureret moms.
  • afsnit D.A.11.1.6 om ML § 37, stk. 2, om hvilke typer af moms, der kan fradrages.