åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der er fradrag for "hæftelsesmoms", dvs. moms af varer og ydelser, som en person hæfter for i henhold til særlige hæftelsesbestemmelser, men som personen ikke nødvendigvis ejer, eller som ikke kan anses for at vedrøre personens momspligtige leverancer. Derudover handler afsnittet om, i hvilke tilfælde Skattestyrelsen anerkender, at varemodtagere kan udøve deres fradragsret for importmoms på baggrund af en udlægsopgørelse fra ekspeditøren og vedlagt dokumentation for ekspeditørens betaling af importmoms.

Afsnittet indeholder: