Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der er fradrag for "hæftelsesmoms", dvs. moms af varer og ydelser, som en person hæfter for i henhold til særlige hæftelsesbestemmelser, men som personen ikke nødvendigvis ejer, eller som ikke kan anses for at vedrøre personens momspligtige leverancer. Derudover handler afsnittet om, i hvilke tilfælde Skattestyrelsen anerkender, at varemodtagere kan udøve deres fradragsret for importmoms på baggrund af en udlægsopgørelse fra ekspeditøren og vedlagt dokumentation for ekspeditørens betaling af importmoms.

Afsnittet indeholder: