Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af begrebet generalomkostninger. Dette begreb må ikke forveksles med begrebet fællesomkostninger, der beskrives i afsnit D.A.11.4.1.

Afsnittet indeholder: