åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.1.3 Indkøbet skal anvendes til momspligtig aktivitet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at det er en betingelse for fradragsret, at indkøbet mv. anvendes til momspligtige aktiviteter.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • D.A.11.1.6 om, hvilke typer af moms, der kan fradrages. Dvs. begrebet indkøbet mv.
  • D.A.11.3 med eksempler på omkostninger, der er fradragsberettigede.