åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11.1.2 Indkøbet skal foretages af en momspligtig person" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver regler og praksis for, hvornår et indkøb kan anses for foretaget af en momspligtig person, der handler i denne egenskab ved indkøbet samt de særlige regler om fradragsret for udenlandske virksomheder, der er betalingspligtige i Danmark.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.3 om reglerne om momspligtige personer.