Indhold

Dette afsnit beskriver regler og praksis for, hvornår et indkøb kan anses for foretaget af en momspligtig person, der handler i denne egenskab ved indkøbet samt de særlige regler om fradragsret for udenlandske virksomheder, der er betalingspligtige i Danmark.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.3 om reglerne om momspligtige personer.