Regel

Der skal betales dækningsafgift efter reglerne i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (CHOAL). Se CHOAL § 22, stk. 1.

Lovgrundlag

Dækningsafgift af visse varer, som ikke i sig selv er chokoladeafgiftspligtige, fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1446 af 21. juni 2021 om afgift af chokolade- og sukkervarer mm. (chokoladeafgiftsloven) med senere ændring.

Historik

Dækningsafgiften blev indført ved lov nr. 35 af 18. februar 1960.

Den nuværende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. - lov nr. 414 af 18. december 1968 - trådte i kraft den 1. februar 1969.