åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om dækningsafgift af visse varer, som ikke i sig selv er chokoladeafgiftspligtige.

Afsnittet indeholder:

  • Regel og lovgrundlag E.A.2.4.1
  • Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift E.A.2.4.2
  • Virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne for dækningsafgift E.A.2.4.3
  • Opgørelse og afregning af afgift, samt kontrol og straf E.A.2.4.4
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse af dækningsafgift E.A.2.4.5.