Kontrol

Skadesforsikringsafgiftsloven indeholder kontrolbestemmelser, der er i overensstemmelse med kontrolbestemmelser i andre afgiftslove. Kontrolbestemmelserne giver bl.a. Skatteforvaltningen mulighed for at foretage kontrol i forsikringsvirksomheder, indhente oplysninger og få bistand fra andre myndigheder. Se SKADL §§ 13-15.

Se også

Se også afsnit A.C.2.5 om de generelle kontrolbestemmelser i afgiftslovgivningen.

Straf

Skadesforsikringsafgiftslovens straffebestemmelser er i overensstemmelse med sanktionspraksis i afgiftslovgivningen. Se SKADL §§ 16-17.

Se også

Se også afsnit A.C.3 om sanktioner.