Indhold

Afsnittet beskriver, i hvilke situationer skadesforsikringer er omfattet af afgiften, og det defineres, hvad der skal forstås ved skadesforsikringer og forsikringspræmier i forhold til afgiften.

Afsnittet indeholder: