Dato for udgivelse
03 Dec 2012 12:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2012 11:05
SKM-nummer
SKM2012.701.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-066586
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Virksomhedsskatteordningen - udleje af andelsbolig
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en andelsbolig, som spørger ønsker at erhverve med henblik på udlejning, kan indgå i virksomhedsskatteordningen.

Hjemmel

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1.

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit C.C.5.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.C.1.1.1

Spørgsmål:

Kan en andelsbolig, som spørger ønsker at erhverve med henblik på udlejning, indgå i virksomhedsskatteordningen?

Svar: Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at erhverve en andelsbolig, som han ønsker at leje ud.

Spørger påtænker at finde en lille andelslejlighed på ca. 50 m2. Han ville bare udleje den til privat beboelse, og han har ingen planer om at flytte ind i lejligheden selv.

Formålet er at have pengene stående i lejligheden, og så - forhåbentligt - tjene lidt på den i det lange løb, hvis priserne stiger.

Han ønsker at anvende virksomhedsskatteordningen, og at lade andelsboligen indgå heri.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har ikke angivet nogen opfattelse.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at en andelsbolig, som spørger ønsker at erhverve med henblik på udlejning, kan indgå i virksomhedsskatteordningen.

Lovgrundlag:

Virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1::

Stk. 1. Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden. Dette gælder dog ikke, hvis indkomst fra virksomheden er kapitalindkomst efter § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, i personskatteloven. Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på konkursindkomst, jf. konkursskattelovens § 6.

Praksis

Den Juridiske vejledning, afsnit C.C.5.2.

Begrundelse

Det er Skatteministeriets opfattelse, at udlejning af en andelsbolig skal sidestilles med fremleje af en lejelejlighed.

Der er herved lagt vægt på, at det er andelsboligforeningen, der ejer ejendommen, mens ejere af andelsbeviser alene har en brugsret til en lejlighed. Dette kan sidestilles med lejere, der heller ikke er ejere af en ejendom.

Fremlejes en lejelejlighed er der ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed. Et eventuelt overskud vil være skattepligtigt (eventuelt opgjort efter ligningslovens § 15 P), mens et eventuelt underskud ikke kan fradrages.

Spørger vil i den konkrete situation udleje én beboelsesandelslejlighed på omkring 50 m2.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at udlejning af en sådan andelslejlighed skal sidestilles med fremleje af en lejelejlighed, og der er dermed ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med nej, idet spørger ikke kan anvende virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.