Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for chokolade- og sukkervarer.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Afgiftssatserne for chokolade- og sukkervarer udgør fra og med 1. januar 2015:

Vare Kr. pr. kg
Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker over 0,5 g pr. 100 g.),
jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 1
25,97
Chokolade- og sukkervarer (tilsat sukker højst 0,5 g pr. 100 g.),
jf. CHOAL § 2, stk. 1, nr. 2
22,08

Omslag af papir og lignende om de enkelte stykker og ikke-spiselige bestanddele af en vare, fx pinde i slikkepinde, medregnes ikke til nettovægten. Hvis en afgiftspligtig vare er sammenpakket med afgiftsfri varer, fastsættes den afgiftspligtige vægt kun på grundlag af den afgiftspligtige vares vægt. Derfor skal vægten af fx legetøj ikke medregnes til den afgiftspligtige vægt. Se CHOAL § 2, stk. 2.

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 5 a.

Se også

Se også afsnit E.A.2.3.2 Forskellige definitioner ved chokolade- og sukkervarer m.m.

Bemærk

Der var for perioden fra og med 1. januar 2018 til og med den 31. december 2019 indført en særlig afgiftssats for "andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer" omfattet af CHOAL daværende § 1, stk. 1, nr. 4.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften har tidligere udgjort:

Vare

Periode

Kr. pr. kg

Andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer

1.1.2018 - 31.12.2019

11,04