Regel

Der skal betales afgift af chokolade- og sukkervarer efter reglerne i lov om chokolade- og sukkervarer m.m. (CHOAL). Se CHOAL § 1, stk. 1.

Lovgrundlag

Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1446 af 21. juni 2021 om afgift af chokolade- og sukkervarer mm. (chokoladeafgiftsloven)  med senere ændring.

Der er i medfør af bl.a. CHOAL udstedt en bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019 om godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer mv.

Historik

Afgiften på chokolade- og sukkervarer blev indført i 1922.

Den nuværende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. - lov nr. 414 af 18. december 1968 - trådte i kraft den 1. februar 1969.