åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.2.1 Generelt om fradrag for udgifter, driftsomkostningsbegrebet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om de generelle regler og principper om opgørelse af den skattepligtige nettoindkomst, dvs. bruttoindkomsten efter fradrag af udgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion vedrørende fradrag for udgifter (C.C.2.2.1.1)
 • Driftsomkostningsbegrebet, SL § 6, stk. 1, litra a (C.C.2.2.1.2)
 • Afgrænsning over for private udgifter (C.C.2.2.1.3)
 • Afgrænsning over for anlægs- og etableringsudgifter (C.C.2.2.1.4)
 • Formueforvaltning (C.C.2.2.1.5)
 • Selskabers finansielle grundlag (C.C.2.2.1.6)
 • Start af virksomhed (C.C.2.2.1.7
 • Opsatte driftsomkostninger. Ophør af virksomhed (C.C.2.2.1.8)
 • Vedligeholdelsesudgifter, ikke fradrag for forbedringsudgifter (C.C.2.2.1.9)
 • Visse udgifter, der efter deres art ikke kan trækkes fra (C.C.2.2.1.10
 • Rette udgiftsholder, interesseforbundne parter (C.C.2.2.1.11
 • Interessenter og partredere (C.C.2.2.1.12).   

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2 om de enkelte omkostningsarter, herunder om fradrag og fradragsbegrænsninger efter ligningsloven.