Dato for udgivelse
05 sep 2012 10:24
SKM-nummer
SKM2012.496.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0186816
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, omberegnet grundværdi, bebyggelsesprocent
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 og nedsat grundværdien og den omberegnede grundværdi som følge af, at der har været anvendt en for høj bebyggelsesprocent ved ansættelsen af grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13 og
Vurderingsloven § 33, stk. 16.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-2, afsnit C

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-2, afsnit F.2

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at der ved vurderingerne pr. 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 er blevet anvendt en for høj bebyggelsesprocent ved ansættelsen af grundværdien og den omberegnede grundværdi.

Ejendommen, der er centralt beliggende i A-by centrum, har et matrikulært grundareal på 697 m2 .

Efter en om/tilbygning i 2003 vurderes ejendommen pr. 1. oktober 2003 som en ejerlejlighedsejendom med 3 ejerlejligheder til forretning og 9 ejerlejligheder til beboelse.

Efter videreudstykning af erhvervsejerlejligheden X-gade 102 st. vurderes ejendommen pr. 1. oktober 2004 med 4 ejerlejligheder til forretning og 9 ejerlejligheder til beboelse.

Pr. 1. oktober 2005 ændres anvendelsen af den sidst udstykkede ejerlejlighed fra forretning til beboelse, så ejendommen kommer til at bestå af 3 erhvervsejerlejligheder og 10 beboelsesejerlejligheder.

Grundværdien ansættes pr. 1. oktober 2003, 2004 og 2005 fejlagtigt ud fra en bebyggelsesprocent på 210 jfr. kommuneplanen område A.

Den burde have været ansat ud fra en bebyggelsesprocent på 125 jfr. den gældende byplanvedtægt B.

Ved Skatterådet afgørelse er grundværdierne og de omberegnede grundværdier blevet ændret således:

Grundværdi:

Adresse

Anvendelse

Vurderingsår

1. okt.

Nuværende

grundværdi

kr.

Ny grundværdi

kr.

X-gade 102, st.

forretning

(Årsomv.) 2003

2004

447.600

360.700

266.400

214.700

X-gade 102, 1.tv.

beboelse

2003

2005

64.400

64.400

38.300

38.300

X-gade 102, 1.mf.

beboelse

2003

2005

191.600

191.600

114.000

114.000

X-gade 102, 1.th.

beboelse

2003

2005

127.200

127.200

75.700

75.700

Y-gade 2A, st.

forretning

(Årsomv.) 2003

2004

88.600

88.600

52.700

52.700

Y-gade 2A, 1.th.

beboelse

2003

2005

67.600

67.600

40.300

40.300

Y-gade 2A, 1.tv.

beboelse

2003

2005

85.300

85.300

50.800

50.800

Y-gade 2A, 2.th.

beboelse

2003

2005

66.000

66.000

39.300

39.300

Y-gade 2A, 2.tv.

beboelse

2003

2005

64.400

64.400

38.300

38.300

Y-gade 2C

forretning

(Årsomv.) 2003

2004

122.400

122.400

72.800

72.800

Y-gade 2B, 1.th.

beboelse

2003

2005

141.700

141.700

84.300

84.300

Y-gade 2B, 1.tv.

beboelse

2003

2005

143.300

143.300

85.300

85.300

Y-gade 2D

forretning

2004

86.900

51.800

Omberegnet grundværdi:

Adresse

Anvendelse

Vurderingsår

1. oktober

Nuværende omberegnet grundværdi

kr.

i ( ) angives basisåret for ansættelsen

Ny omberegnet grundværdi

kr.

X-gade 102, st.

forretning

2003

2004

447.600

(basisår 2001)

360.700

(basisår 2003)

266.400

214.700

X-gade 102, 1.tv.

beboelse

2003

64.400

(basisår 2001)

38.300

X-gade 102, 1.mf.

beboelse

2003

191.600

(basisår 2001)

114.000

X-gade 102, 1.th.

beboelse

2003

127.200

(basisår 2001)

75.700

Y-gade 2A, st.

forretning

2003

88.600

(basisår 2001)

52.700

Y-gade 2A, 1.th.

beboelse

2003

67.600

(basisår 2001)

40.300

Y-gade 2A, 1.tv.

beboelse

2003

85.300

(basisår 2001)

50.800

Y-gade 2A, 2.th.

beboelse

2003

66.000

(basisår 2001)

39.300

Y-gade 2A, 2.tv.

beboelse

2003

64.400

(basisår 2001)

38.300

Y-gade 2C

forretning

2003

122.400

(basisår 2001)

72.800

Y-gade 2B, 1.th.

beboelse

2003

141.700

(basisår 2001)

84.300

Y-gade 2B, 1.tv.

beboelse

2003

143.300

(basisår 2001)

85.300

Y-gade 2D

forretning

2004

86.900

(basisår 2003)

51.800