åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C Grundværdien" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Den ansatte grundværdi er udgangspunktet for beregningen af ejendomsskatten. Den lov, der i daglig tale kaldes Ejendomsskatteloven, hedder mere korrekt Lov om kommunal ejendomsskat. Den hører under Indenrigsministeriets lovområde og administreres af kommunerne. Det betyder, at SKAT foretager vurderingerne med hjemmel i Vurderingsloven, mens kommunerne foretager beregning og opkrævning af ejendomsskat, herunder fastsættelse af grundskatteloftet, med hjemmel i Ejendomsskatteloven .