åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.12.8 Fradrag ved finans/forsikring/transport, før godtgørelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, at moms ved leverancer af finansielle ydelser og forsikringsydelser samt moms ved befordring til udlandet med ledsagende bagage og transportmidler, der tidligere var omfattet af en ordning for godtgørelse, nu er omfattet af en ordning for fradrag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

ML § 45, stk. 3 og 4, blev ophævet med virkning fra 1. april 2012. Se lov nr. 277 af 27. marts 2012.

Finansielle ydelser og forsikringsydelser

Fra 1. april 2012 er der fradragsret for moms af udgifter vedrørende finansielle ydelser og forsikringsydelser, der er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 10, og ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-e. Se afsnit D.A.11.1.3.7 og ML § 37, stk. 7. Før lovændringen var der momsgodtgørelse efter ML § 45, stk. 4.

Befordring til udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler

Fra 1. april 2012 er der fradragsret for moms af udgifter vedrørende befordring til udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler. Se afsnit D.A.11.1.3.8 og ML § 37, stk. 8. Tidligere var der momsgodtgørelse efter ML § 45, stk. 3.

Se også