åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.12.1 Afgiftspligtige personer i EU ML § 45, stk. 1 og 17" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om afgiftspligtige personer, der (a) er etableret i Danmark, og som søger om at få godtgjort moms, der har været betalt til andre EU-lande, eller (b) er etableret i andre EU-lande, og som søger om at få godtgjort moms, der har været betalt til Danmark. Se ML § 45, stk. 1 og 17.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.12.1.1)
  • Fælles for momsgodtgørelse inden for EU (D.A.12.1.2)
  • Danske afgiftspligtige personers ansøgning om momsgodtgørelse (D.A.12.1.3)
  • Momsgodtgørelse til afgiftspligtige personer i andre EU-lande (D.A.12.1.4)
  • Ansøgers etableringssted (D.A.12.1.5).