Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der leveres ydelser i form af ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater.◄ Se ML § 46, stk. 1, nr. 6, ►som ændret ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, § 3◄.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Administrative regler.

Regel

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄ fra en virksomhed, etableret her i landet. Se ML § 46, stk. 1, nr. 6, ►som ændret ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, § 3◄.

Følgende transaktioner er omfattet af den omvendte betalingspligt for moms:

 • Ydelse i form af CO2-kvote:
  • Bevis for retten til at udlede 1 ton CO2 i en nærmere angivet periode,
  • og som kan omsættes via elektroniske kvoteregistre i Danmark og i udlandet.
 • Ydelse i form af CO2-kreditter:
  • Investering i projekter for bæredygtig energi, klima og miljø,
  • der udmåles til et tilgodehavende på en reduceret mængde af den globale udledning af drivhusgasser,
  • der svarer til 1 ton CO2,
  • og som på dette grundlag kan ombyttes til CO2-kvoter
  • og kan omsættes via elektroniske kvoteregistre i Danmark og i udlandet.
 • ►Ydelse i form af gas- eller elektricitetscertifikater.◄

Se

 • Lov om CO2-kvoter, jf. LBK nr. 1095 af 28. november 2012,
  •  herunder især:
 • Definitionerne i lovens § 2, nr. 5 og 14.
 • Erhvervs- og Vækstministeriets administration
  • af danske konti i det elektroniske EU-register og
  • af et elektronisk Kyoto-register i lovens §§ 21-23.

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄:

Leverandøren af ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄ til en køber, der er betalingspligtig for momsen

Leverandøren af ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄ til en køber, der er betalingspligtig for momsen, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 60.

Leverandøren har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 10, nr. 3.

Leverandøren skal i momsangivelsens rubrik C angive indenlandske leverancer af ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms af ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄ efter ML § 46, stk. 1, nr. 6. Se momsbekendtgørelsens § 77, stk. 7, der henviser til momsbekendtgørelsens § 74, stk. 10, nr. 3.

Den betalingspligtige person

Den betalingspligtige person har en særskilt registreringspligt, hvis vedkommende i forvejen ikke er momsregistreret på et andet grundlag. Se ML § 50 b.

Der er fikseret angivelsesperiode og -frister efter ML § 57, stk. 3 (kvartalet) ved særskilt registrering efter ML § 50 b. Se ML § 64, stk. 1, der henviser til ML § 50 b og § 57, stk. 3.

Der er også bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 3.

Den betalingspligtige person skal på momsangivelsen angive den (omvendt) betalingspligtige moms som udgående afgift (salgsmoms) og skal, forudsat ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄anvendes til momsmæssigt formål, angive det samme beløb som indgående afgift (købsmoms). Se afsnit A.B.4.2.1.2 og ML § 57, stk. 1.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-►11◄:

 • Afsnit A.B.3.3.1.5 Leverancer til andre EU-lande og omvendt betalingspligt.

Bemærk

Det er indenlandsk handel med ydelser i form af ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, nr. 6.

Hvis der fra udlandet leveres ydelser i form af ►CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater◄ til Danmark, vil leveringsstedet for ydelsen være Danmark efter hovedreglen for grænseoverskridende leverancer af ydelser i den danske momslov ML § 16, stk. 1. Den danske afgiftspligtige person, der som kunde aftager ydelserne, vil også i dette tilfælde være omvendt betalingspligtig for moms af ydelserne, men her efter ML § 46, stk. 1, nr. 3.