åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.13.2.2 Undtagelse: Omvendt betalingspligt ML § 46, stk. 1, nr. 1-12, og stk. 2-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, at den afgiftspligtige person, der som kunde eller køber aftager momspligtige leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, i visse nærmere angivne tilfælde er den, der er betalingspligtig for moms af de leverede varer eller ydelser.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 1-7, nr. 8-10, indført ved lov nr. 1637 af 26. december 2013, samt nr. 11, indført ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, og nr. 12, indført ved lov nr. 755 af 13. juni 2023.

Dette betegnes også som "omvendt betalingspligt" for moms. Dvs. i perspektivet "omvendt" i forhold til hovedreglen om leverandørens eller sælgerens betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, 1. pkt.

Afsnittet indeholder:

  • Trekantshandel ML § 46, stk. 1, nr. 1 (D.A.13.2.2.1)
  • Installering eller montering ML § 46, stk. 1, nr. 2 (D.A.13.2.2.2
  • Visse ydelser fra udlandet ML § 46, stk. 1, nr. 3 (D.A.13.2.2.3)
  • Guld ML § 46, stk. 1, nr. 4 (D.A.13.2.2.4)
  • Gas og elektricitet (udenlandsk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 5 (D.A.13.2.2.5)
  • CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater ML § 46, stk. 1, nr. 6 (D.A.13.2.2.6)
  • Metalskrot ML § 46, stk. 1, nr. 7 (D.A.13.2.2.7)
  • Mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc'er mv. ML § 46, stk. 1, nr. 8-10, og stk. 2 (D.A.13.2.2.8)
  • Gas og elektricitet (dansk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 11, og stk. 3 (D.A.13.2.2.9)
  • Teleydelser (dansk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 12 (D.A.13.2.2.10).