Indhold

Dette afsnit handler om, at den afgiftspligtige person, der som kunde eller køber aftager momspligtige leverancer af varer eller ydelser med leveringssted i Danmark, i visse nærmere angivne tilfælde er den, der er betalingspligtig for moms af de leverede varer eller ydelser.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 1-7, nr. 8-10, indført ved lov nr. 1637 af 26. december 2013, samt nr. 11, indført ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, ►og nr. 12, indført ved lov nr. 755 af 13. juni 2023.◄

Dette betegnes også som "omvendt betalingspligt" for moms. Dvs. i perspektivet "omvendt" i forhold til hovedreglen om leverandørens eller sælgerens betalingspligt for moms efter ML § 46, stk. 1, 1. pkt.

Afsnittet indeholder:

  • Trekantshandel ML § 46, stk. 1, nr. 1 (D.A.13.2.2.1)
  • Installering eller montering ML § 46, stk. 1, nr. 2 (D.A.13.2.2.2
  • Visse ydelser fra udlandet ML § 46, stk. 1, nr. 3 (D.A.13.2.2.3)
  • Guld ML § 46, stk. 1, nr. 4 (D.A.13.2.2.4)
  • Gas og elektricitet (udenlandsk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 5 (D.A.13.2.2.5)
  • CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas- og elektricitetscertifikater ML § 46, stk. 1, nr. 6 (D.A.13.2.2.6)
  • Metalskrot ML § 46, stk. 1, nr. 7 (D.A.13.2.2.7)
  • Mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc'er mv. ML § 46, stk. 1, nr. 8-10, og stk. 2 (D.A.13.2.2.8)
  • Gas og elektricitet (dansk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 11, og stk. 3 (D.A.13.2.2.9)
  • ►Teleydelser (dansk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 12 (D.A.13.2.2.10).◄