åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.5.3 Tilsidesættelse af regnskabet og skønsmæssig ansættelse efter skattekontrolloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om SKATs adgang til at foretage en skønsmæssig ændring af den skattepligtiges indkomstansættelse med særlig hensyn til selvstændigt erhvervsdrivende, hvor grundlaget for den skønsmæssige ansættelse ofte vil være SKATs tilsidesætte bogføringen og regnskabet, der ligger til grund for opgørelsen af det skattemæssige resultat af virksomheden.

Afsnittet indeholder:

  • Krav om udarbejdelse af et ført og afstemt kasseregnskab (A.B.5.3.1)
  • Mangelfuldt (kasse)regnskab som grundlag for forhøjelse (A.B.5.3.2)
  • Lavt privatforbrug som støtte eller grundlag for forhøjelse (A.B.5.3.3)
  • Unormal lav bruttoavance som støtte for forhøjelse (A.B.5.3.4)
  • Konkrete differencer og regnskabsmaterialets bortkomst (A.B.5.3.5)
  • Ændring af indkomstansættelsen på grund af fejl i statusposter (A.B.5.3.6).