Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Selvangivelses- og oplysningspligter (A.B.1)
  • Registreringspligt (A.B.2)
  • Bogføring og regnskab (A.B.3)
  • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
  • Skønsmæssige ansættelser (A.B.5)
  • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6)
  • Told (A.B.7)
Tema(er)
Selvangivelsespligt og oplysningspligt Registreringspligt Bogføring og regnskab Angivelse og betaling af skatter og afgifter Skønsmæssige ansættelser Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Hvad er nyt?

Ændrede myndighedsbetegnelser i Den juridiske vejledning

I Den juridiske vejledning 2018-2 er myndighedsbetegnelsen SKAT erstattet af de nye myndighedsbetegnelser, det vil sige af betegnelsen "Skatteforvaltningen" eller den pågældende styrelses navn, fx "Toldstyrelsen".

Der er desuden foretaget redaktionelle tilretninger af en række afgørelsesskemaer i Den juridiske vejledning som følge af de ændrede myndighedsbetegnelser.

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love:

Oversigt over indarbejdede afgørelser med mere.

SKM-nr.

Afsnit

SKM2018.22.LSR

A.B.4.5.5

SKM2018.130.SR

A.B.1.2.2.8.8.

SKM2018.301.ØLR

A.B.5.2 

SKM2018.341.ØLR

A.B.5.3.2

Følgende afsnit er udbygget og præciseret med eksempler:

  • A.B.1.2.2.2.1 Indberetning af A-indkomst og AM-bidragspligtig indkomst.

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B Angivelse og afregning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.