åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.5 Skønsmæssige ansættelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om skønsmæssige ansættelser.

Afsnittet indeholder:

  • Skønsmæssig ansættelse ved manglende selvangivelse (A.B.5.1)
  • Oplysningspligt og skønsmæssig ansættelse efter skattekontrolloven (A.B.5.2)
  • Tilsidesættelse af regnskabet og skønsmæssig ansættelse efter skattekontrolloven (A.B.5.3)
  • Efterbetaling og skønsmæssig ansættelse efter opkrævningsloven (A.B.5.4).