åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af skatter og afgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Indberetning og betaling af AM-bidrag og indkomstskat (A.B.4.1)
  • Angivelse og betaling på momsområdet (A.B.4.2)
  • Angivelse og betaling af lønsumsafgift (A.B.4.3)
  • Angivelse og betaling af punktafgifter (A.B.4.4)
  • Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto (A.B.4.5)
  • Forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter (A.B.4.6)
  • Tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift, punktafgifter eller told (A.B.4.7).