åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.6.14.5 Elforbrugsmålere" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er der sket omfattende ændringer i reglerne om godtgørelse af elafgift. Godtgørelsen for rumvarme m.v. øges, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh (hel godtgørelse). Der gælder herefter samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces. Afgifterne af rumvarme m.v. og procesforbrug er herefter ens. I den forbindelse er en række regler, herunder målerregler, som vedrører sondringen mellem rumvarme m.v. og proces, ophævet fra og med den 1. januar 2021.

Godkendte elforbrugsmålere

Der er dog tilfælde, hvor virksomheden skal anvende målere til måling og fordeling af anvendt elektricitet for, at virksomheden kan opnå godtgørelse af afgift af elektricitet. Det kan være ved ladestandervirksomheders måling af el til opladning af batterier i elbiler ved hjælp af målere i ladestandere.

De målere, som skal anvendes ved afregning med Skattestyrelsen, skal opfylde kravene i BEK. 582 af 28/05 2018 samt MI-003 i BEK. 774 af 01/06-2022, herunder krav om nøjagtighed. Det er dog ikke en betingelse, at selve måleren er MID-godkendt, så længe blot kravene er opfyldt.

Virksomheden skal kunne godtgøre, at måleren overholder kravene.

Sikkerhedsstyrelsen udarbejder reglerne på dette område, men det er Skattestyrelsen, der fastsætter kravene til de interne målere, som anvendes ved afregningen.

Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om målere fra Folketinget, KEF alm. del spørgsmål 439, samling 2020-2021.