åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.6.14 Krav til målere af energiforbrug" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om indretning af teknisk måleudstyr og montering af dette i virksomhederne.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er der sket omfattende ændringer i reglerne om godtgørelse af afgift af elektricitet. Godtgørelsen for rumvarme m.v. er øget, hvorved elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh (hel godtgørelse). Der gælder herefter samme godtgørelse for rumvarme m.v. og proces. Afgifterne af rumvarme m.v. og procesforbrug er herefter ens. I den forbindelse er der sket ophævelse af en række regler, herunder målerregler, for elektricitet til både procesformål og varmeleverancer/rumvarme/varmt brugsvand/komfortkøling (rumvarme m.v.).