Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne om afgift på forsikringer af lystfartøjer herunder lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på forsikringer af lystfartøjer, som er hjemmehørende her i landet. Se LYSTFAL § 1, stk. 1.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift på forsikringer af lystfartøjer står i lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. Se lovbekendtgørelse nr. 2019 af 14. december 2020.

Loven forkortes i denne vejledning til LYSTFAL.

Historik

Afgiften på lystfartøjsforsikringer trådte i kraft den 1. december 1976.