Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen af kaffe og ekstrakter af disse produkter mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Dokumentationskrav
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Afgiften af kaffe er fra og med 1. januar 2018:

Vare

Toldtarif-position 

Afgiftssats pr. kg nettovægt

Rå kaffe omfattet af FORBRAL § 11, stk. 1. 0901 11-12

6,39 kr.

Brændt kaffe omfattet af FORBRAL § 11, stk. 2. 0901 21-22 7,67 kr.
Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe omfattet af FORBRAL § 11, stk. 3. 2101 11

16,61 kr.

Af varer under toldtariffens position 0901 90 og 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter FORBRAL § 11, stk. 1-3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, betales der afgift efter stk. 1-3 af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt. Se FORBRAL § 11, stk. 4.

0901 90

2101 12

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes ved at gange varens nettovægt med afgiftssatsen.

For varer under toldposition 0901.90 og 2101.12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, skal der betales afgift af varens indhold af henholdsvis kaffe og kaffeekstrakt.

Eksempel

Brændt kaffe:

15 kg brændt kaffe. Der skal betales en afgiftssats på 7,67 kr. pr. kg. Dvs. 15 x 7,67 kr. = 115,05 kr.

Dokumentationskrav

For varer under toldposition 0901.90 og 2101.12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, skal der betales afgift af varens indhold af henholdsvis kaffe og kaffeekstrakt.

Ved fortoldning, udlevering eller modtagelse af disse varer skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring fra producenten skal fremlægges. Hvis fabrikanterklæringen ikke kan fremlægges, skal der svares afgift af varens fulde nettovægt. Se FORBRAL § 11, stk. 5.

Der er ingen formkrav til fabrikanterklæringerne.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatsen for kaffeerstatning og kaffetilsætning, som var omfattet af dagældende FORBRAL § 11 a, hvorefter der skulle betales afgift af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning, udgjorde i perioden 1. januar 2018 - 31. marts 2019:

Vare Afgiftssats pr. kg. nettovægt af varens indhold
Kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af dagældende FORBRAL § 11 a. 0,75 kr.