Indhold

Dette afsnit beskriver det vareområde, som er omfattet af reglerne om afgift af cigaretpapir. Det vil sige det afgiftspligtige vareområde.

Afsnittet indeholder:

  • Cigaretpapir

Cigaretpapir

Cigaretpapir er tilskåret, perforeret eller på en anden måde tilberedt papir til cigaretpapir.

Cigaretpapir beskattes efter det antal cigaretter, som papiret skal anvendes til. Hvis antallet af cigaretter, som papiret skal anvendes til, ikke kan gøres op, beregnes der 25 cm2 papir til hver cigaret. For cigaretpapir, som er formet som hylstre, skal afgiften beregnes efter det antal cigaretter, det kan anvendes til.