Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsperiode samt virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Opgørelse
  • Afregning.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kalendermåneden. Se ISAL § 4, stk. 1, § 5 a, stk. 1, og OPKL § 2, stk. 1.

Opgørelse

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde afhænger af, om virksomheden er registreret som oplagshaver efter ISAL § 3, stk. 1, eller om virksomheden har foretaget anmeldelse som varemodtager efter ISAL § 1, stk. 6.

Oplagshavers opgørelse

En oplagshaver opgør afgiften på grundlag af mængden af konsum-is, der i månedens løb er udleveret fra virksomheden til forbrug her i landet. Til den afgiftspligtige udlevering medregnes også konsum-is, der er udtaget til virksomhedens eget brug eller udleveret gratis som gave mv. Se ISAL § 4, stk. 1.

Den afgiftspligtige mængde konsum-is opgøres ved opmåling af den fremstillede vare eller ved opmåling af de anvendte fryseformes rumindhold. Rumfanget opmåles i liter eller dele deraf.

Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter ISAL § 1, stk. 1, skal varens fulde rumfang medregnes, herunder tilsatte ingredienser uanset disses placering inden i eller uden på is-massen.

Varemodtagers opgørelse

For en registreret varemodtager, der har foretaget anmeldelse efter ISAL § 1, stk. 6, indtræder afgiftspligten ved modtagelse og forfalder den 15. i den efterfølgende måned. Varemodtagere skal dog kun opgøre mængden og betale afgiften en gang om måneden.

Opgørelsen skal omfatte al afgiftspligtig konsum-is, som virksomheden har modtaget i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned varen skal medregnes. Se ISAL § 5 a.

Afregning

Virksomheden skal angive og betale afgiftsbeløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned. Se ISAL § 5, stk. 2 og § 5 a, stk. 1 og OPKL § 2, stk. 2.