Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for konsum-is og konsum-is-miks. Afsnittet redegør også for beregningen af afgiften på sukkerholdige og sukkerfrie produkter.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • Dokumentationskrav

Afgiftssatser

For varer, der fra og med 1. januar 2015 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:

Vare

Afgiftssats pr. liter

Sukkerholdige produkter

Afgiftssats pr. liter

Sukkerfrie produkter

Konsum-is, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 1 - afgiften beregnes ud fra, hvor mange liter is, der er udleveret fra virksomheden.

6,98 kr.

5,58 kr.

Konsum-is-miks, der er omfattet af ISAL § 1, stk. 2 - afgiften beregnes ud fra, hvor mange liter is der kan fremstilles af den fra virksomheden udleverede konsum-is-miks.

6,98 kr.

5,58 kr.

Sukkerholdige produkter
Produkter anses som sukkerholdige, hvis det tilsatte indhold af eksempelvis følgende stoffer er højere end 0,5 g pr. 100 ml:

  • Glukose (druesukker, dextrose)
  • Fruktose (frugtsukker)
  • Sucrose (sakkarose), "almindeligt sukker"
  • Maltose
  • Laktose.

Ovenstående er eksempler på mono- og disaccharider. Listen er ikke udtømmende.

Sukkerfrie produkter
Produkter anses som sukkerfrie, hvis de højst indeholder 0,5 g tilsat sukker pr. 100 ml. Med sukker menes alle typer af mono- og disaccharider. Hvis der anvendes andre sødestoffer end mono- og disaccharider, er varen omfattet af satsen for sukkerfrie produkter.

Som sukkerfri anses også produkter, der har et naturligt indhold af sukker, og som ikke indeholder tilsatte mono- og disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber.

Beregning af afgiften

Afgiften af konsum-is beregnes ved at gange varens rumindhold i liter med afgiftssatsen.

For konsum-is-miks skal den afgiftspligtige mængde opgøres som den mængde konsum-is (softice), der kan fremstilles af miksen. Det skal fremgå af pakningen, hvor mange liter konsum-is, der kan fremstilles af pakningens indhold. Se ISAL § 4, stk. 2.

Eksempler

Konsum-is (sukkerholdig):

2.500 liter sukkerholdig konsum-is. Der skal betales en afgiftssats på 6,98 kr. pr. liter. Dvs. 2.500 x 6,98 = i alt 17.450 kr.

Konsum-is-miks (sukkerfri):

500 kg sukkerfri konsum-is-miks. Det forudsættes, at der kan fremstilles 1,65 liter konsum-is (softice) pr. kg konsum-is-miks. Der skal betales en afgiftssats på 5,58 kr. pr. liter. Dvs. 500 x 1,65 x 5,58 = i alt 4.603,50 kr.

Dokumentationskrav

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne for at anvende satserne for sukkerfrie produkter. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se ISAL § 5 b.